MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

ABONE BORÇ ALACAK SORGULAMA VE SON FATURA İŞLEMLERİ

BORÇ VE ALACAK BİLGİLERİNİN SORGULANMASINA VE SON FATURALARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Abonelerin, fesih, iptal, numara taşıma vb. sebeplerle mevcut işletmecilerinden hizmet almalarının sonlandırılmasını müteakip borç ve alacak bilgilerini daha etkin bir şekilde takip edebilmelerini teminen işletmecilerin bayileri ve internet siteleri üzerinden son faturalarını ve alacaklarını sadece kimlik bilgilerini kullanarak, kolay ve basit bir yöntemle öğrenebilme imkânı sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, e-devlet şifresine sahip vatandaşların, 200.000’in üzerinde abonesi olan işletmecilere ait borç ve alacak bilgilerini, e-devlet kanalıyla da sorgulayabilmeleri amaçlanmaktadır. Düzenleme ayrıca, aboneliğin feshi, iptali veya numara taşıma sonrasında gönderilen faturanın geç ödenmesi halinde işletilecek gecikme faizinin de ödemesi yapılan fatura ile birlikte tahsil edilmesini, böylece, geç ödeme sebebiyle işletilebilecek faize ilişkin ayrıca bir faiz faturası düzenlenmesinin önüne geçilerek olası tüketici mağduriyetlerinin engellenmesini hedeflenmektedir. Bununla birlikte, işletmeciler tarafından tüketicilere gönderilen son faturada, faturanın son kez gönderildiğine dair ibareye yer verilmesi ve bundan sonra tüketiciye borca ilişkin yeni fatura çıkarılmaması ve alacak talebinde bulunulmaması hususunda yükümlülükler getirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan, faturaların süresinde ödenmemesi halinde aboneler hakkında icra takibi başlatmadan önce işletmeciler tarafından aboneye yapılması gereken son uyarının yazılı olarak yapılması ve aboneye borcunu ifa edebilmesi için asgari 15 gün ek süre tanınması da düzenleme kapsamına dahil edilmiştir. Anılan Taslak Düzenleme kamuoyu görüşleri için 30 gün süre ile BTK internet sayfasında yayımlanmıştır. Btk