MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ VE TAAHHÜTNAMELERE İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİM İMKANI

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ İLE TAAHHÜTNAMELERE İNTERNET ORTAMINDA ERİŞİM İMKANI Bilindiği gibi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 24/06/2013 tarihli ve 2013/DK-THD/362 sayılı Kararı ile ile tüketicilere abonesi bulundukları işletmecilerinin internet siteleri üzerinden imzalamış oldukları abonelik sözleşmelerine ve taahhütnamelere erişebilme imkanı getirilmiştir. Konuya ilişkin olarak akabinde alınan 03/09/2013 tarihli ve 2013/DK-THD/483 sayılı Kurul Kararı ile işletmecilere yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesini teminen ek süre verilmiş olup, söz konusu karar çerçevesinde; ♦ İşletmeciler tarafından, 01/07/2014 tarihinden sonra imzalanan abonelik sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere bağlı taahhütnamelerin bir suretinin, abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra en geç üç ay içerisinde elektronik ortama aktarılması suretiyle bu sözleşmelere Şirketlerinin internet sayfaları üzerinden erişebilme imkanının abonelere sağlanması ♦ İşletmeciler tarafından, 01/07/2014 tarihinden önce imzalanmış olan abonelik sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere bağlı süresi devam eden taahhütnamelerin elektronik ortama aktarılarak bu sözleşmelere Şirketlerinin internet sayfaları üzerinden erişilebilme imkanının abonelere sağlanması uygulamasının 01/04/2015 tarihinde başlatılması hususlarına karar verilmiştir. Bu çerçevede, 01/07/2014 tarihinden önce imzalanan sözleşmelerin elektronik ortama aktarılması için süreç devam etmekle birlikte, 01/07/2014 tarihinden sonra işletmeci ile abonelik sözleşmesi imzalayan bir abone, imzaladığı tarihten en geç 3 ay içinde (01/10/2014 tarihinden itibaren) imzaladığı sözleşme ve taahütnamelere internet ortamından erişebilme imkanına sahip olacaktır. Btk