MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

BTK TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

BTK TÜKETİCİ HAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI TÜKETİCİ HAKLARI RAPORU..

Son yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler Davos Zirvesi olarak bilinen Dünya Ekonomik Forumu’nda, “Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0)” başlığıyla ana gündem maddesi oldu.

Şimdiden günlük yaşantımızın vazgeçilmezleri arasına giren akıllı telefonlar ve internet, ülkemizde 4.5G hizmetinin de faaliyete geçmesiyle daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Nesnelerin interneti (IoT) olarak adlandırılan iletişim ağının yaygınlaşmasıyla birlikte akıllı evlerden giyilebilir teknolojilere, iş süreçlerinden sağlık işlemlerine kadar birçok alanda internet tabanlı yeni ürün ve hizmetlerle tanışıyoruz.

Odak noktasında akıllı telefonlar ve internetin yer aldığı bu gelişmeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun düzenleme ve denetlemekle sorumlu olduğu elektronik haberleşme sektörüne ilişkin tüketici haklarının korunması ihtiyacını daha önemli hale getirmektedir.

Kurumumuzun varlık sebeplerinden birini oluşturan tüketici hak ve menfaatlerinin gözetilmesine yönelik olarak önceki yıllarda olduğu gibi önemli çalışmalar yapılmıştır. “Tüketici Hakları Raporu” başlıklı bu dokümanda, geçtiğimiz yıl tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalara toplu olarak yer verilmektedir.

Gerçekleştirilen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi kapsamında hizmete giren 4.5G teknolojisiyle birlikte mobil internet hızı en az on kat artmıştır. Önümüzdeki süreçte tüketiciler birçok alanda yeni ürün ve hizmetlerden yararlanma imkânına kavuşacaktır. Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları’nın geçtiğimiz yıl yürürlüğe girmesinin ardından abone ve kullanıcılar yararlanmadıkları hizmet için ücret ödemekten kurtulmuştur. Benzer şekilde tüketici şikâyetlerine yol açan Bayi Kanalı ile Yapılan İşlemler konusunda Kurul Kararı alınarak işletmecilere yeni yükümlülükler getirilmiştir. Ayrıca istenmeyen mesajların gönderilmesinin engellenmesi amacıyla Pazarlama ve Tanıtım Gibi Maksatlarla Yapılan Haberleşmelere İlişkin Esaslar belirlenerek uygulamaya konulmuştur.

Kurum olarak, abone ve kullanıcılara uygun fiyatlarla en üst kalitede hizmet sunulmasını sağlamak hedefimiz doğrultusunda yapılan faaliyetlere katkıda bulunan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem tüketici memnuniyetini artırmak hem de ülkemizi uluslararası ölçekte rekabetçi ve yenilikçi bir konuma ulaştırmak vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz.

Dr. Ömer Fatih SAYAN

Kurul Başkanı

Elektronik haberleşme sektörüne ilişkin düzenleme, denetleme, yetkilendirme ve uzlaştırma görevlerini yürütmek amacıyla kurulan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, faaliyet göstermeye başladığı 2000 yılından bu yana tüketici haklarının korunması amacıyla çok sayıda düzenleme ve projeyi hayata geçirmiştir.

Yapılan çalışmalara ilişkin olarak şimdiye kadar belirli periyotlarla raporlar hazırlanmış ve bunların tamamı, kısa bir süre önce bastırılan “Tüketici Hakları Raporu” başlıklı dokümanda toplanmıştır. Bu kapsamda Kurumumuzun tüketicilere yönelik faaliyetleri hakkında yıllık raporların hazırlanmasına devam edilmektedir.

“Tüketici Hakları Raporu” başlığını taşıyan bu kitapçıkta, Kurumumuz tarafından, geçen bir yıl içinde tüketici haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar yer almaktadır. Raporda bulunan düzenlemelerin bir kısmı daha önce başlatılmakla birlikte yürürlüğe girmiştir. Gerçekleştirilip faaliyete geçen çalışmaların yanı sıra raporda, yine aynı yıl içinde karara bağlanan ancak ileri tarihli yürürlük süreleri nedeniyle 2016’da faaliyete geçecek çalışmalara da yer verilmiştir.

Tüketici mağduriyetlerinin giderilmesi açısından büyük önem taşıyan kıst ücretlere ilişkin düzenleme 2015 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Telefon, internet ve TV yayını gibi çeşitli hizmetler hakkında Kurumumuza gelen şikâyetler üzerine abone ve kullanıcıların yararlanmadıkları hizmetlerin bedelini ödemelerinin önlenmesi amacıyla 30 Nisan 2014 tarihli Kurul Kararı ile Elektronik Haberleşme Sektöründe Kıst Ücrete İlişkin Uygulama Esasları belirlenmiş, söz konusu düzenleme 01 Nisan 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Böylece tüketicilerin, sunulan hizmetten yararlandıkları süre ve/veya miktar kadar ödeme yapmaları sağlanarak yararlanmadıkları bir hizmet için ücret ödemelerinin önüne geçilmiştir.

2015 yılında tüketiciler açısından önem taşıyan faaliyetlerden biri de 26 Ağustos 2015’te gerçekleştirilen 4.5G olarak bilinen IMT Hizmet ve Altyapılarına İlişkin Yetkilendirme İhalesi’dir. Mevcut 3G teknolojilerine kıyasla onlarca kat daha hızlı bir şekilde mobil internete erişim imkânı sağlayacak olan 4.5G hizmeti 1 Nisan 2016 tarihinde fiili olarak faaliyete geçmiştir.

Bunların dışında abonelik sözleşmelerine internet üzerinden erişilebilmesi, mobil telefon hizmetlerinde ek paket kullanım sürelerine ilişkin aboneleri bilgilendirme yükümlülüğü, pazarlama ve tanıtım gibi haberleşmelerin düzenlenmesi, bayi kanalı ile yapılan işlemler, yurt dışından getirilen telefonlar ve numara taşıma gibi birçok konuda yeni düzenleme ve güncellemeler yapılmıştır.

Bu düzenlemelere ilişkin çalışmalar yürütülürken ilgili kamu kurum ve kuruluşları, tüketicileri ve sektörü temsil eden sivil toplum örgütleri, işletmeci firmalar ve üniversiteler olmak üzere tüm paydaşların görüş ve katkılarının alınmasına özen gösterilmektedir. Yapılan çalışmalarda öncelikle tüketici mağduriyetlerine neden olabilecek muhtemel sorun ve ihlallerin meydana gelmeden önlenmesi hedeflenmektedir. Öte yandan periyodik olarak ya da şikâyetler üzerine gerçekleştirilen denetimler sırasında tespit edilen ihlallere ilişkin etkili ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmaktadır.

Kurumumuz, sürekli yenilenen ve çeşitlenen hizmetleriyle son derece dinamik bir sektör olan elektronik haberleşme alanında, tüketicilere makul fiyatlarla kaliteli hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.