MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

TÜKETİCİ BİLGİLENDİRME REHBERİ Bilindiği üzere, Kurumumuzca yapılan düzenlemeler ile tüketicilere çeşitli haklar verilmekte ancak abonelerin bu haklarından haberdar olmaması nedeniyle çeşitli mağduriyetler yaşayabilmektedir. Aynı zamanda elektronik haberleşme hizmetlerine abone olurken ve bu hizmetlerden yararlanırken abonelerin istemedikleri faturalarla karşılaşmaması için dikkat edeceği hususların tüketiciler tarafından bilinmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuzca, tüketicilerin bilgi eksikliğinden kaynaklanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen Kurumumuza yapılan başvurularda abonelerce sorun yaşandığı tespit edilen ve tüketiciler tarafından bilinmesinde fayda görülen hususlara ilişkin soru ve cevapların yer aldığı "Tüketici Bilgilendirme Rehberi" hazırlanmıştır. Konuya ilişkin alınan Kurul Kararı ile, hazırlanmış olan bilgilendirme rehberinin her üç mobil telefon işletmecisinin internet sitesinde yayımlanması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu bilgilendirme rehberi Kurumumuz internet sitesinde de yayımlanmaktadır. Aynı zamanda, tüketicilerin abonelik işlemleri ve diğer işlemler için işletmeci bayileri ile yoğun olarak iletişime geçiyor olmaları göz önüne alınarak daha geniş tüketici kitlesine ulaşabilmek amacıyla hazırlanmış olan “Tüketici Bilgilendirme Pano/Broşür Metni”nin de mobil telefon işletmecileri tarafından uygun ebat ve aboneler tarafından kolay okunabilir olacak şekilde basımının yapılarak bayilerinde pano olarak bulundurmaları veya abonelere dağıtılmak üzere broşür hazırlamaları hususunda yükümlülük getirilmiştir. Bahse konu hazırlıkların yapılması için yükümlü işletmecilere 2 ay süre tanınmıştır. Btk