MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

TÜKETİCİ HAKLARI DEĞERLENDİRME RAPORU..


Kurumumuz tarafından tüketiciler nezdinde yapılan uygulamaları içeren “Tüketici Hakları Değerlendirme Raporu” sitemizde yayımlanmış olup, ilgili dokümana buradan ulaşılabilmektedir. İlgili rapor içerisinde yer verilen uygulamalardan bazıları şu şekildedir: *IMEI Kayıt İşlemleri *İnternet Veri Kullanım Hesaplama Programı *Taahhütnamelerde Yer Alan Cayma Bedelleri *Elektronik Ortamda İletilen Ayrıntılı Faturaların Ücretsiz Gönderilmesi *Mobil Cihazlardaki SİM Kilitlerinin Kaldırılması *Engelli abonelere ilişkin uygulamalar *SMS ve Mobil Ses Arabağlantı Ücretlerinde İndirim *Baz İstasyonları Ölçüm Bilgilerine E-Devlet Üzerinden Erişilmesi *Marmaray Hattında Mobil Kapsama Sağlanması Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeler ile, tüketici memnuniyeti ve güvenliğinin sağlanması esas alınmıştır. Söz konusu faaliyetler yapılırken toplumun engelliler, gaziler, yaşlılar, üniversite öğrencileri gibi pek çok kesimine de işletmeciler tarafından söz konusu grupların kendilerine has özellikleri ve ihtiyaçları gözetilerek uygun koşullarda ve alternatif hizmet götürülmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan, toplumun tüm kesimlerine sunulan telekomünikasyon hizmetlerinin belirli bir hizmet kalitesi seviyesinin üzerinde sunulması amaçlanmıştır. Bu itibarla, Tüketici Hakları Değerlendirme Raporu’nda Kurumumuz tarafından tüketici haklarının korunmasına yönelik olarak yapılan faaliyetlere yer verilmiş olup, söz konusu raporun tüketici hakların korunmasına yönelik olarak gelecekte yapılabilecek uygulamalara ışık tutması temenni edilmektedir. Btk