MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

SAĞLIK HASTANE DOKTOR ŞİKAYETLERİ VE HASTA HAKLARI

Sağlık Hastane Doktor Şikayetleri ve Hasta Hakları Sağlık ŞikayetleriHasta Hakları Av. Nükhet E. Sikayet.com - hukuk@sikayet.com


Son dönemde sağlık sektörü ile ilgili olarak çok fazla reform yapılmış olsa da halen bir çoğumuzun sağlık sektörü ile ilgili şikayetleri bulunmaktadır. Ya da insan hastalanınca daha farklı bir psikolojiden baktığı için daha pratik çözümlerin olmasını talep edebiliyor. Tüm bu taleplerin ve şikayetlerin dile getirilmesi için sizlere yepyeni bir fırsat. Sağlıkla ilgili şikayetlerinizi paylaşabilir aynı problemleri yaşayanların ne gibi yöntem izlediklerini öğrenebilir ve hukuksal destek alabilir ayrıca haklarınızı bilmeniz durumunda gerekli taleplerde de bulunabilirsiniz.

Ülkemizde sağlık alanında da önemli gelişmeler olurken bir yandan da hastaneler ve yaptıkları bazı uygulamalarla alakalı olarak tüketicilerden gelen bazı sağlık şikayetlerinin ardı arkası kesilmiyor. Ülkemizde tüketici dernekleri ve internet şikayet portallarına sağlık sektörüyle ilgili her gün binlerce şikayet geliyor.

Sağlık alanında gelen şikayetlerin yüzde 54’ünü özel hastaneler ve klinik şikayetleri oluşturuyor.  Kamu hastaneleri ise yüzde 15'lik şikayet oranı ile ikinci sırada yer almaktadır. Özel hastane şikayetlerinde vatandaşların hastanelerin acilden giriş yaptıklarında özel hastane yönetimleri tarafından hastalardan haksız yere alınan masraflar ve röntgen, tahlil ve benzeri işlemler için fazladan alınan ücretler şikayetlerin ana konusunu oluşturdu.

Vatandaşlar tarafından sağlık alanında gelen diğer bir şikayet konusu ise internet üzerinden e-alışveriş siteleri aracılığıyla satılan bitkisel ilaçlar ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen zehirlenme olayları ya da yüzlerce lira para ödenerek satın alınan ilaçlardan hiç bir verim alınamamasıdır. Ayrıca vatandaşlardan gelen sağlık şikayetlerinde tam gün yasası ve performans sisteminin sağlık sektöründe bazı karışıklıklara neden olması, Sağlık Bakanlığı alo 182 sağlık randevu hattına gelen randevu taleplerinde randevu tarihlerinin ileriye atılması ve telefon hattında uzun süre bekletilmesi gibi sıkıntılar vatandaşları çileden çıkarmaktadır.

Tüketici şikayet platformuna gelen sağlık şikayetlerinden özel hastane şikayetleri en ön sırada yer almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) fark ücretleriyle ilgili olarak yaptığı yeni düzenlemesine göre özel hastaneler vatandaştan iki kat daha fazla, yani yüzde 200 fark ücreti alabiliyor. Fakat özel hastanelerin fark ücretinin yanında ücretsiz olması gereken röntgen, ultrason ve kan tahlili hizmetlerinden bile ücret talep edilmesi şikayet ediliyor.

Tüketiciler eğer fazladan para ödemek ve mağduriyet yaşamak istemiyorlarsa özel hastaneye gitmeden önce SGK’nın internet sitesindeki ilave ücret hesaplama programına bakarak özel hastaneye ödeyeceği miktarı öğrenebilirler. Vatandaşlar hastanede yaptığı her işlem için ayrı fatura istemeli. Buna rağmen fazla para alınıyorsa elindeki belgelerle SGK’ya fiş alamadan şikayet etmelidir. Ödemelerini ise ispat (delil) niteliği taşıyan kredi kartıyla yapmalıdırlar.

Sağlık sektörü tüm dünya genelinde çok önem verilmesi gereken bir konudur. Ülkemizde de son dönemde iyileştirme çalışmaları yapılmış ve halen yapılmaya devam edilmektedir. Sürece katkıda bulunmak ve sistemde işlemeyen veya takıldığını düşündüğünüz konuları dile getirebilirsiniz. Sağlık sektörü ile ilgili şikayetlerinizi internet aracılığı ile hızlı ve kolay şekilde ulaştırabilirsiniz. Böylece benzer şikayetleri olanlar birbirleri ile benzer problemlerini rahatlıkla paylaşabilecektir. Sağlık ile ilgili problemler ve şikayetler en hızlı çözülmesi gereken şikayetlerdendir. Şikayetlerin bu sebeple daha anlaşılabilir bir dille yazılması çok önemlidir. Yaşanan sıkıntıyı birebir anlatabilir hatta çözüm önerileri sunabilirsiniz. Çözüm önerileri akılcı, uygulanabilir ve pratik olmalıdır. Sağlık sektörü ile ilgili şikayetler toplumun çok büyük bir kısmını ilgilendirdiği ve daha ileriki zamanlarda da ilgilendireceği için aksaklıklar mutlaka düzeltilmeli ve bununla ilgili yapılması gerekenler de mutlaka yapılmalıdır. Bizlere düşen de şikayetleri dile getirmek ve onları ulaşabilir kılmaktır. Şikayetler dile getirildiği sürece çözüm aranabilir. Dile getirilmeyen şikayetler çözümsüz kalır. Şikayet yönetiminin iyi derecede yapılandırılması ve sağlık kurumlarından maksimum faydanın sağlanabilmesi için duyarlı vatandaşların mutlaka aksaklıkları bildirmeleri gerekir. Vatandaşların kendi haklarını bilmeleri ve bu konuda bir adım atmaları son derece önemlidir. Bilinçli bir toplum olarak haklarımızı bilmeli ve sunulan hizmetlerden maksimum derecede faydalanılmalıdır. Sağlıkla alakalı yaşanan sorunları şikayet etmekten korkulmamalıdır, unutmayın ki sizler bir takım aksaklıkların giderilmesi için şikayetlerde bulunuyorsunuz, bilinçli bir toplum olarak her zaman en iyisini hak ediyoruz.

Sağlık konusu bireylerin her zaman ihtiyaç duydukları konulardan bir tanesidir. Sağlığımızla ilgili bir hastalık konusu gündeme geldiği zaman özel klinikler, sağlık ocakları ve hastanelere giderek sağlık problemimize çözüm bulma arayışı içerisine girmekteyiz. Üniversite hastaneleri, ilaç firmaları, eczaneler, medikal, kamu hastaneleri, özel hastaneler, özel poliklinikler ve görüntü merkezleri bilinen sağlık kuruluşları arasında yer almaktadır. Bu sağlık kuruluşları hizmet verirken aynı zamanda bazı sorunlar yaşayabilmekte ve hastalar istedikleri hizmeti alamamaları durumunda gerekli birimlere şikâyetlerini bildirmektedirler. Şikâyet edilen birimler gerekli hataları düzelttikleri zaman hastalara bu durum bildirilmektedir. Konu sağlık olunca tüketiciler bu konuya son derece hassasiyetle yaklaşmaktadırlar; çünkü sağlık konusunda yapılan hatalar sonucunda geri dönüşü mümkün olmayan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sağlık şikâyetleri konusunda genel olarak sağlık hizmetleri fatura ve fiş düzenleme sorunu, acil kliniklerde konulan yanlış teşhisler, araştırma hastanelerinde doçent, doktor bulunamayışı, doktor ya da hemşirelerin hastalara karşı yanlış tavırları, aile sağlığı merkezlerinde muayene olamama, bazı hastanelerde uygulanan randevu sisteminden aldığınız ileri tarihli randevu, sağlık bakanlığında işlemlerin çok uzun sürmesi, mesai saatleri içerisinde doktor ve hemşirenin yerinde olmayışı, hastalara ilgisiz ve dikkatsiz müdahale edilmesi, sigortadan yararlanılarak girilen ameliyatlarda beklenilenden fazla ücret ödenmesi, birtakım kan ve şeker hastalığı tahlil sonuçlarının hastalara teslim edilmeyişi, hastanelere giriş- çıkış bölgelerindeki güvenlik sorunu, verilen ilaçların yan etkileri gibi sorunlar yer almaktadır.

Sağlık şikayetleri incelendiği zaman birçok sorunun hasta haklarına müdahale ettiği ve hastaları gerçekten çok zor durumlara soktuğu bilgisine ulaşılabilmektedir. Sağlık konusunda herhangi bir şikayetinizi gerekli yerlere bildirmeniz durumunda sağlık şikayetleri ile ilgili şikayetinize çözüm getirilecektir. İlgili birimler şikayetlerinizi ele alarak ona göre gerekli incelemeleri yapacaklardır.

HASTA HAKLARI


Değişiklikle hastaya çok daha kapsamlı bilgi verilmesi, hastanın istediğinde ikinci görüş alması, istemediği takdirde yakınlarına bilgi verilmemesi gibi konular güvence altına alındı.

Sağlık Bakanlığı, "Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"le, sağlık personeli tarafından hastaya yapılacak bilgilendirmenin esasları, hastaların hakları ve hastanın uyması gereken kurallar belirlendi. Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 8 Mayıs sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilgilendirmenin kapsamı değiştirildi

Yönetmelikte, bilgilendirmenin kapsamına ilişkin yapılan değişikliğe göre, hastaya hastalığın muhtemel sebepleri ve nasıl seyredeceği, tıbbi müdahalenin kim tarafından nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile tahmini süresi, diğer tanı ve tedavi seçenekleri anlatılacak. Bu seçeneklerin getireceği fayda ve riskler ile hastanın sağlığı üzerindeki muhtemel etkileri, muhtemel komplikasyonları, reddetme durumunda ortaya çıkabilecek muhtemel fayda ve riskleri, kullanılacak ilaçların önemli özellikleri, sağlığı için kritik olan yaşam tarzı önerileri ve gerektiğinde aynı konuda tıbbi yardıma nasıl ulaşabileceği hakkında bilgi verilecek.

Hastalar sözlü bilgilendirilecek

Bilgi, mümkün olduğunca sade şekilde, tereddüt ve şüpheye yer bırakmadan, hastanın sosyal ve kültürel düzeyine uygun olarak, anlayabileceği şekilde anlatılacak. Hasta, tıbbi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık meslek mensubu tarafından tıbbi müdahale konusunda sözlü olarak bilgilendirilecek. Bilgilendirme ve tıbbi müdahaleyi yapacak sağlık meslek mensubunun farklı olmasını zorunlu kılan durumlarda, bu duruma ilişkin hastaya açıklama yapılmak suretiyle bilgilendirme yeterliliğine sahip başka bir sağlık meslek mensubu tarafından bilgilendirme yapılabilecek. Hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esas alınacak. Hastanın kendisi yerine bir başkasının bilgilendirilmesini talep etmesi halinde, bu talep kişinin imzası ile yazılı olarak kayıt altına alınmak kaydıyla sadece bilgilendirilmesi istenilen kişilere bilgi verilecek.

Hasta ikinci görüş almayı talep edebilecek

Hasta, aynı şikayeti ile ilgili olarak bir başka hekimden de sağlık durumu hakkında ikinci bir görüş almayı talep edebilecek. Acil durumlar dışında, bilgilendirme hastaya makul süre tanınarak yapılacak. Bilgilendirme uygun ortamda ve hastanın mahremiyeti korunarak yapılacak. Hastanın talebi halinde yapılacak işlemin bedeline ilişkin bilgiler sağlık hizmet sunucusunun ilgili birimleri tarafından verilecek.

Hasta istemezse yakınlarına bilgi verilmeyecek

İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilecek. Bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınacak. Hasta, bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilecek ve bilgi verilmesini talep edebilecek.

Tıbbi müdahalede hastanın rızası zorunlu

Yönetmeliğe göre, tıbbi müdahalelerde hastanın rızası esas olacak. Hasta küçük veya mahcur (hukuken kısıtlı) ise velisinden veya vasisinden izin alınacak. Hastanın, velisinin veya vasisinin olmadığı veya hazır bulunamadığı veya hastanın ifade gücünün olmadığı hallerde bu şart aranmayacak. Sağlık kurum ve kuruluşları tarafından engellilerin durumuna uygun bilgilendirme yapılmasına ve rıza alınmasına yönelik gerekli tedbirler alınacak.

Acil durumlarda rıza aranmayacak

Hastanın rızasının alınamadığı, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu sürdüremez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde, hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı olmayacak. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak, durum kayıt altına alınacak. Ancak bu durumda, mümkünse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi; mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hastanın yakını veya kanuni temsilcisi bilgilendirilecek. Ancak hastanın bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliliği ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulacak.

Hastanın uyması gereken kurallar da belirlendi

Hastanın sağlık hizmeti alırken uyması gereken kurallar da yönetmelikte yer aldı.

Buna göre, hasta başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranacak ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket edecek. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, varsa kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verecek.

Hak ihlalinde hasta ileşitim birimine başvurulacak

Hasta, hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmesi ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunacak. Randevu tarih ve saatine uyacak ve değişiklikleri ilgili yere bildirecek. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterecek. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmayacak. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvuracak.

Hasta hakları birimleri, hasta iletişim birimine dönüştürülecek

Öte yandan, yönetmeliğe eklenen geçici madde ile sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan hasta hakları birimleri, en geç üç ay içerisinde hasta iletişim birimine dönüştürülecek. Bünyesinde hasta iletişim birimi bulunmayan sağlık kurum ve kuruluşları en geç altı ay içerisinde bu birimi kuracak.

İl sağlık müdürlüğü bünyesinde hasta hakları kurulu oluşturuluncaya kadar mevcut hasta hakları kurulları görevine devam edecek. Bu maddenin yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde il sağlık müdürlüğünce kurul oluşturulacak. İl sağlık müdürlüğü bünyesinde kurul oluşturulduğu tarihte mevcut hasta hakları kurulu ve üyelerinin görevi sona erecek.

 

Hasta Hakları Av. Nükhet E. Sikayet.com - hukuk@sikayet.com