MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Politikası:

Şikayet.com, üye/kullanıcı bilgilerini korumayı, 3. şahıslarla paylaşmamayı teyid eder ve kendi sorumluluğundadır.

* Şikayet.com üyeliği ile ilgili tüm veri ve bilgilerin güvenliği, doğruluğu, teyidi üyenin/kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bilgilerin yanlış, eksik, hatalı, sahte olduğu durumlarda Sikayet.com tüm haklarını saklı tutmaktadır. 3.şahısların üye bilgilerini kullanarak yaptıkları eylemlerden kullanıcı/üye sorumludur.

* Üyeler (Bireysel ve Kurumsal Üyeler) hiçbir amaç için Şikayet.com ve Şikayet.com üyeliğini yasalara aykırı kullanamaz, başka kullanıcıların siteyi kullanmalarını engelleyici faaliyette bulunamaz. Bu gibi olaylarda üye bilgileri yasal mercilerle paylaşılacaktır.

* Üyeler Şikayet.com hizmetlerinden yararlanırlarken IP adresleri kayıt altına alınmaktadır. Hukuki bir süreç söz konusu değilse, tüm üye bilgileri gizlidir ve hiçbir kurum, kuruluş ve 3.şahıslarla paylaşılmayacaktır.

* Üye'nin hesabını 3. kişilerin kullanması durumunda tüm sorumluluk üye/kullanıcıya aittir ve Şikayet.com sorumlu değildir, oluşabilecek zararları, mahkeme ve avukatlık masraflarını karşılayacağını kabul, taahhüt ve beyan eder.

Hiçbir durumda Şikayet.com'un sorumlu olmayacağı durumlar:

* Şikayet.com içeriğinin paylaşımı veya sitenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir sebep ve zarardan, haber edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmayacaktır.

* Şikayet.com sistemdeki hatalar, kusur, servis hizmeti ve içerikten kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu değildir.

* Üyenin Şikayet.com'a erişimi, bilgilerinin gizlilik ve güvenliği ve uğrayacağı zarardan kendisi sorumludur.

* Üyenin gizlilik ve sözleşme şartlarına uymaması durumunda tüm zarar, mahkeme ve avukatlık masrafları kendisine aittir.

* Şikayet.com; gerekli gördüğü, yargı mercilerinin istemesi, yasa dışı eyleme karışması ve delillerin varlığı durumunda üye detay ve bilgilerini 3.şahıslarla paylaşma hakkına sahiptir.

*Sikayet.com marka/firma logolarını kanun'un izin verdiği şekliyle kamuoyunu bilgilendirme amaçlı kullanmaktadır.

* Üyelerin kişisel bilgileri özeldir ve hukuki bir süreç söz konusu değilse gizli kalacaktır. Şikayet.com, kişisel bilgileri kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek, istatistiksel çalışmalar yapmak, yapılan şikayetlere çözüm bulmak vb.. amaçlarla firmalarla paylaşımda bulunma hakkına sahip olacaktır.

* Şikayet.com üyeliği devredilemez, 3. şahıslara aktarılamaz. Şikayet.com tüm güvenlik önlemlerini almasına karşın oluşabilecek olumsuzluk sonucunda bilgilerin zarar görmesi ve 3. kişilerin eline geçmesi durumunda Şikayet.com'un sorumluluğu olmayacaktır.

* Şikayet.com kullanıcı ve ziyaretçilere ait bilgileri çerez (cookie) kullanarak elde eder/edebilir. Üye, bu bilgilerin Şikayet.com tarafından kullanılacağını kabul eder.

* İşbu sözleşmenin üye tarafından kabul edilmesinden sonra mücbir sebepler dolayısıyla (Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde, Sikayet.com, işbu Üye/Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sikayet.com için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sikayet.com'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.) üye, Şikayet.com'un yükümlülüklerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun veya yükümlülüğünün olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 
İhtilaflar:

Taraflar işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ve mevzuatının geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Şikayet.com'un bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ve Mersin mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.