MARKALAR, YORUMLAR, TAVSİYELER.!

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Şikayet.com'u kullanarak, üye olarak üyelik sözleşmesini kabul ettiğinizi beyan etmektesiniz. Şikayet.com sözleşmede gerektiğinde değişiklik yapabilir ve değişikliklerin ardından yeni sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme takibi kullanıcının görev ve sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme kullanıcının Sikayet.com'u kullanmaya başladığı an itibariyle ve sözleşmeyi okuması, onaylaması (kabul etmesi) ve üye olmasından sonra yürürlüğe girer. Sözleşme; üyenin üyeliğini fesh etmesi veya Sikayet.com'un üye kullanıcının üyeliğini iptal etmesine kadar geçerlidir, ancak üyeliği sürecince paylaşımlarından üyelik fesih sonrası, hukuki bir süreçte, dahi sorumludur. Şikayet.com, gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe göstermeden kullanıcının üyeliğini iptal edebilir. Üye, üyeliğinin iptalinde Şikayet.com’dan bir talebinin olmayacağını, tüm dava ve talep haklarından gayrikabilirücu feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme:
İşbu sözleşmenin amacı, Şikayet.com ile Şikayet.com sitesi ve sistemini kullanacak, kullanan üye/kullanıcı arasında, sistem şartları, hükümlerini belirlemek, bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

Şikayet.com, tüketicilerin ürün ve hizmet alımlarında yaşadıkları sorunları, şikayetleri, tavsiye ve yorumları diğer tüketicilerle paylaştıkları bir tüketici portalı'dır. Aynı zamanda Şikayet.com, tüketicileri bilgilendirici içerik üretmekle beraber internet kullanıcılarının üye olarak firma ve markalarla ilgili ilettiği mesajları, yorumları hukuk, dilbilgisi ve ahlaki kurallara uygun hale getirip yayımlayan bir tüketici sitesi'dir. Bu manada üye/kullanıcıların kendi yazdıkları içerikten kendileri sorumludur ve Üye, Şikayet.com'un üye içeriklerinden doğacak herhangi bir anlaşmazlıkta sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şikayet.com, satın alınan mal veya hizmetle ilgili sorun yaşayan tüketicilerin mağduriyet ve şikayetlerini ilgili firmalara ileten, üretici-tüketici arasında irtibat sağlayan, tüketici şikayetleri sektöründe ilgili hizmet ve ürünlerle ilgili tüketici ve marka güvenini artırmayı hedef edinmiş, üretici-tüketici işbirliğini gözeten, anket, tavsiye ve şikayet sonrası tüketici değerlendirmeleriyle destekleyen, firmanın kendi sektörü içindeki durumunu gösteren bir tüketici referans sitesidir. Bu sözleşme, Sikayet.com ve üye/kullanıcı arasındaki hükümleri kapsar. Üye/kullanıcı işbu sözleşmedeki hükümleri kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şartlar/Hükümler:

* Üye Şikayet.com'a kayıt olurken verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olacağını, bilgilerin yanlış/eksik olmasından dolayı oluşacak sorunlar sebebiyle sitenin, Şikayet.com'un, herhangi bir üçüncü şahsın uğrayabileceği tüm zararlardan mesajı, yorumu, şikayeti, resmi ve video'yu, içeriği gönderen üyenin sorumlu olacağını ve bu üyelik sözleşmesini kabul etmekle kendisi hakkında istenilen bilgilerin doğruluğunu teyid etmekle sorumlu olduğunu/olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

* Üye, Şikayet.com üyeliği ile ilgili tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Şikayet.com sistemle alakalı üye/kullanıcı'ya hiçbir garanti vermemektedir. Üye ve kullanıcılar tarafından sağlanan içerik, değerlendirme, yorum, tavsiye, hizmet, bilgi, resim, video'nun doğruluğu üye’nin sorumluluğu altındadır.

* Üye/kullanıcı, Şikayet.com sistemini kullanımında, T.C. yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer devletlerin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmemeyi kabul ve beyan eder. Üye, cezai sorumluluğu gerektiren hiçbir mesaj, yorum, bilgi, resim, video, veri, yazılım iletmemeyi kabul eder.

* Şikayet.com kendisine iletilen tüketici şikayetlerinin çözümünü garanti etmemektedir. Şikayetler ilgili firma ve markalara iletilmekte ve çözüm süreci başlamaktadır. Şikayetlerin çözüm mercii firma ve markalardır, dolayısıyla sorumluluk ilgili marka ve firmalara aittir.

* Üye, Şikayet.com'a gönderdiği mesajın, içeriğin, resmin, videon'un gerekli görüldüğü durumlarda Şikayet.com redaktörleri tarafından düzenlenebileceğini, yapılan değişikliklerden ötürü bir talep ve tazmininin olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

* Üye, Şikayet.com'da olan herhangi bir içeriği onaysız, izinsiz değiştiremez, silemez.

* Üye, Şikayet.com'un çalışmasına, diğer kullanıcıların siteye ulaşmasına engel olabilecek virüs, casus proğram, yazılım, kod vb.. kötü amaçlı yazılım ve kodları yerleştirmeyeceğini, sistemi kendi amaç ve çıkarları için kullanmayacağını, reklam, promosyon, spam, ticari amaçlı içerik, resim, video yerleştirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

* Üye, Şikayet.com'un kullanımından doğacak her türlü sorumluluğu kabul ettiğini, Şikayet.com'un sistem kullanımından dolayı bir sorumluluğunun olmadığını, hukuki süreçte bütün zarar, mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini kendisi karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

* Üye, kendisini Şikayet.com sahibi, görevlisi, temsilcisi, servis sağlayıcısı, gibi gösteremez, kullanıcıları yanıltamaz veya bu gibi düşünmelerine meydan veremez.

* Üye, Şikayet.com'dan gelen tüm bilgilendirme, bülten, kampanya, duyuru, içerik vb.. için sms ve eposta göndermesine izin verdiğini kabul eder.